PRIVACY STATEMENT 

Houtimport Kuhn B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft altijd met de grootst mogelijke zorg behandeld zal worden. Daarnaast zal Houtimport Kuhn uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Als u een informatieaanvraag indient of op een andere manier contact hebt met Houtimport Kuhn, legt Houtimport Kuhn uw gegevens vast. De gegevens, die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw reactie te kunnen beantwoorden. Alle aan Houtimport Kuhn verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Houtimport Kuhn aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of wordt gemaakt, niet door Houtimport Kuhn of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Houtimport Kuhn behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u op de hoogte te stellen van verbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u een email sturen naar info@kuhntimber.nl met als onderwerp  “Persoonlijke gegevens verwijderen”.

 

Gebruik van cookies

Naast persoonsgegevens maakt Houtimport Kuhn gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand,  dat op de harde schijf van uw computer  wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server, die de cookie opslaat. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt.  Zo kan de website speciaal op u worden ingesteld en het gebruik van de site worden geëvalueerd. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Deze cookies worden gebruikt om het bezoek aan de site en het gebruik van de site te evalueren.

Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u geen  gebruik kunt maken van bepaalde diensten, die op de site worden aangeboden.

 

Wijzigingen

Houtimport Kuhn behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen dit na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.